top of page

Club Ruleset

Klubbens regelsæt blev revideret på forsamling i december 2018.

 

 • Hvert medlem indbetaler sit medlemsgebyr, som enten passivt eller aktivt medlem, d. 15. hver måned. Der er oprettet en konto hvortil penge overføres med navn på indbetaleren.

 • Klubben indkøber klubhær(e)til Warhammer Fantasy. Hver hær gøres til en spilbar samling startende med core units osv. Alle indkøb afstemmes via forummet.

 • Klubbens medlemmer har aftalt at der med tiden kan udvides til andre spilsystemer.

 • Klubben arrangerer maleaftener hvor klubhæren batchpaintes. Som udgangspunkt gøres dette med medlemmernes egen maling omend klubben godt kan indkøbe spraydåser til grunder/grundfarve.

 • Regimenter opbevares Kælderklubbens Frederikssund afd. og på sigt i København og kan udlånes til medlemmerne.

 • Klubbens figurer kan købes til en pris der fastsættes af klubben.

 • Klubbens indkøb gøres ud fra ønsker fra medlemmerne. De forslag der kommer ind bliver lagt på forum til afstemning hvorefter denne afstemning danner grundlag for valget. Lasse foretager valget i tilfælde af uafgjort afstemning.

 • Klubbens penge kan bruge på andre relaterede ting såsom terræn.

 • Klubansvarlig og kassér er Lasse.

 • Ved oprettelsen blev de fremmødte enige om "Kælderklubben", som navn for klubben.

 • Klubben fastholdte at nye medlemmer jf. tidligere regelsæt indbetaler kr. 50,00 som indmeldelsesgebyr.

 • Klubben har to medlemstakster bestående af aktivt medlem (kr. 50,00/md) og passivt medlem (kr. 25,00/md). Der er ikke aftalt en egentlig grænse mellem de to og de er op til medlemmerne via selvjustits at vurdere hvornår de tilhører kategorierne (kontonummeret bliver ikke offentliggjort på hjemmesiden).

 • Klubben skal indkalde til et samlet arrangement ca. hvert kvartal. Her kan medlemmerne samlet gennemgå regler, ønsker og problemer.

 • Klubbens figurer og terræn kan lånes af passive og aktive medlemmer. Lånte ting afleveres i samme stand, som det blev lånt.

 • Ødelagte ting erstattes af låneren med undtagelse af ting der kan repareres.

 • Så længe et medlem har ubetalt gæld kan medlemmet ikke låne klubbens ejendom.

 • Hvis ikke medlemsgebyret betales påmindes via forum, SMS eller mail om den manglende betaling.

 • Såfremt et medlem har gæld der er mere end tre måneder gammel bortfalder medlemsrettighederne. Der ses bort fra dette såfremt der er lavet en aftale med klubben omkring betaling af gælden.

 • Såfremt Kælderklubben gensidigt ønskes opløst bortaktioneres klubbens figurer og terræn samt anden ejendom blandt klubbens medlemmer. Eventuelle resterende ejendele sælges via andre fora eller sider som lauritz.com og tilsvarende. Det indsamlede beløb deles ligeligt mellem klubbens medlemmer.

 • Hvis et medlem ønsker at forlade klubben gøres dette blot ved, at opsige medlemskabet og stoppe indbetalingen. Man har ikke krav på klubbens ejendele når man forlader klubben. Såfremt personen senere øsnker, at genindtræde i klubben opkræves eventuel tidligere gæld sammen med nyt kontingent.

 • Klubbens kvartalsmæssige forsamlinger benyttes til, at bestemme nye indkøb, tilføjelser til reglement og husregler samt andre fælles tiltag. Hvis man ikke kan være tilstede kan man via fuldmagt videregive sin stemme og synspunkter. Klubbens beslutninger gøres i fællesskab og enighed ved disse forsamlinger.

 • Klubbens eksistens kan kun opretholdes såfremt der er minimum fire betalende medlemmer (undtaget er perioder hvor der er vedtaget henstand i indbetalinger).

bottom of page